"เงื่อนไขสุดพิเศษ"

ดอกเบี้ยต่ำ 0.74% ต่อเดือน
ไม่เช็กเครดิตบูโร
อนุมัติเร็ว ได้เงินไว
เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ทำธุรกรรม ณ กรมที่ดิน
บริการคุณภาพ ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์
ระบบประมูล ทำให้ได้เงื่อนไขดีที่สุด

ขายฝากอสังหาริมทรัพย์เหมาะกับใคร

 1. ธุรกิจสะดุดขาดเงินทุนหมุนเวียน ใช้โฉนดเเลกเงิน เพิ่มสภาพคล่อง เเละเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 2. ย้ายหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบ เพื่อลดดอกเบี้ยเเละลดความเสี่ยง ความไม่เป็นธรรมจากนายทุน
 3. ขายฝากก่อนขายจริง รับเงินก้อนไปใช้ก่อน ระหว่างรอขายทรัพย์ได้จริง
 4. ปิดหนี้ก่อนกำหนดเพื่อลดยอดหนี้ หรือรักษาเครดิตบูโร

ขายฝากบ้านและที่ดิน ไม่เช็กเครดิตบูโร ถูกกฎหมายตรวจสอบได้
อนุมัติเร็ว ได้เงินไว รับเงินง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

การขายฝาก

การขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ เป็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ๆ เป็นการเอาทรัพย์สินไปวางเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน โดยใช้ทรัพย์สินนี้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และดอกเบี้ยภายในกำหนดระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ที่ดิน จะกลายเป็นของผู้ซื้อฝาก หรือนักลงทุนขายฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียน ทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ซึ่งผู้ขายฝากยังสามารถพักอาศัยอยู่ต่อไปได้ หรือใช้งานได้ตามปกติ โดยมีข้อตกลงกันว่า ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ โดยราคาซื้อคืนมักรวมดอกเบี้ยเข้าไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดกันไว้ในสัญญาขายฝาก โดยผู้ซื้อฝากจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย

อสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม

บ้าน

ขายฝากบ้านเป็นธุรกรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก โดยลักษณะของบ้านที่ดี ที่เหมาะลงทุนขายฝาก จะต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย สภาพหรือโครงสร้างจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดทรุดโทรม สามารถอาศัยอยู่ได้ตามปกติ รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บ้าน ต้องเอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

คอนโด

เป็นอีกหนึ่งอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถลงทุนขายฝากได้ แนะนำควรเลือกคอนโดใจกลางเมือง เดินทางสะดวก มีระบบขนส่งสาธารณะ เช่น คอนโดติดรถไฟฟ้า อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือสถานที่ราชการ เป็นต้น รวมถึงมีส่วนกลางให้ใช้งานได้อย่างครบครัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็น คอนโดใหม่ หรือคอนโดมือสอง อย่าลืมตรวจเช็กสภาพก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่ดิน

การขายฝากที่ดินก็เป็นอีกหนึ่งธุรกรรมที่นิยมกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า หรือที่ดินการเกษตร โดยที่ดินที่เหมาะลงทุนขายฝาก จะต้องไม่เป็นที่ดินตาบอด มีทางเข้าออกเป็นของตัวเอง มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน นอกจากนี้ยังเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาหรือโครงการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรณีเป็นที่ดินอยู่ใกล้แม่น้ำควรตรวจเช็กข้อมูลประวัติน้ำท่วม รวมถึงรูปทรงที่ดิน หากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือผืนผ้าที่หน้ากว้างติดถนน ก็จะทำให้มีมูลค่าสูง

ถ้าคุณต้องการขายฝาก ขอให้ศึกษาเรื่องข้อกำหนด เงื่อนไข และเรื่องสัญญาขายฝาก เพื่อประโยชน์ของผู้ที่กำลังจะทำนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝาก โดยสามารถสรุปความสำคัญของข้อกำหนดต่างได้ดังนี้

เงื่อนไขสุดพิเศษของ Fast loan คือ ดอกเบี้ยต่ำ 0.74% ต่อเดือน ไม่เช็กเครดิตบูโร อนุมัติเร็ว ได้เงินไว เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ทำธุรกรรม ณ กรมที่ดิน บริการคุณภาพ ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ ระบบประมูล ทำให้ได้เงื่อนไขดีที่สุด

ขายฝากอสังหาริมทรัพย์เหมาะกับใคร

 1. ธุรกิจสะดุดขาดเงินทุนหมุนเวียน ใช้โฉนดแลกเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 2. ย้ายหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบเพื่อ ลดดอกเบี้ยและลดความเสี่ยง ความไม่เป็นธรรมจากนายทุน
 3. ขายฝากก่อนขายจริง รับเงินก้อนไปใช้ก่อน ระหว่างรอขายทรัพย์ได้จริง
 4. ปิดหนี้ก่อนกำหนดเพื่อลดยอดหนี้ หรือรักษาเครดิตบูโร ขายฝากบ้านและที่ดิน ไม่เช็กเครดิตบูโร ถูกกฎหมายตรวจสอบได้ อนุมัติเร็ว ได้เงินไว รับเงินง่าย ๆ

ขั้นตอนประเมินเบื้องต้น

อนุมัติไวภายใน 24 ชั่วโมงคับ
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.74% ต่อเดือน เท่านั้น
8.88% ต่อปี

ทางเราพิจารณาผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวนลูกค้าส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติวงเงิน รายละเอียดที่พิจารณาเบื้องต้น

 1. รูปถ่าย หน้า - หลัง โฉนด
 2. รูปถ่ายทรัพย์ หลายๆรูป หลายๆมุม
 3. ใบประเมินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 4. พิกัดทรัพย์
 5. วงเงินที่ต้องการ / ติดภาระไหม
 6. ชื่อ และ เบอร์ติดต่อกลับ

โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน สร้าง-ขยาย ธุรกิจ ดอกเบี้ยต่ำ แบบถูกกฎหมาย ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่อนุมัติไว หากมีทรัพย์ที่มีคุณภาพ พร้อมโฉนด เรามีนักลงทุนใจดี พร้อมรับขายฝาก ดอกเบี้ยต่ำ ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยบริการขายฝาก สำหรับลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่อง ทางเราก็มีความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่ไว้วางใจได้ ต้องการเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น ซึ่งผู้ขายฝากสามารถต่อรองอัตราดอกเบี้ยได้ หากทำตามข้อสัญญาได้ตามความเหมาะสม ทางเราไม่มีการยึดทรัพย์ และส่วนมากนักลงทุนมักจะต่อสัญญาเรื่อย ๆ ด้วย

ท่านมีโฉนด เรามีทุน บริการขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน ขายฝากคอนโด และขายฝากโรงงาน เรายินดีให้บริการทุกคำปรึกษา เพราะเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมตัวกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางอสังหาริมทรัพย์ การตลาด การประเมินราคา และทางกฎหมาย ปิดการขายทรัพย์มาแล้วทุกประเภทไม่ว่ทรัพย์นั้นจะเล็กหรือใหญ่ ดังนั้นผู้เข้ามาใช้บริการกับเรา จึงปลอดภัยหายห่วงไร้คามกังวลได้เลย เพราะเรามีบริการที่เรียกได้ว่าครบวงจร